# සොබාදහම දායාද කළ

සුන්දර වස්ගමුවේ
අසිරිය විදින්න

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධානම ජාතික වනෝද්‍යානයක් වන වස්ගමුව ජාතික වනෝද්‍යානයේ කිරිඔය නව පිවිසුමෙන් පිවිස ඔබත් සොබාදම් අසිරිය විදගන්න. ඔබේ ගත සිත ප්‍රබෝධමත් කරන චාරිකාවක් සඳහා දැන්ම අපව සම්බන්ද කරගන්න.

ඔබගේ සංචාරයට අපගේ මඟ පෙන්වීම

ඔබ කුමන ප්‍රදේශයක සිට පැමිණියත් ඔබට අවශ්‍ය ආහාරපාන, නවාතැන් පහසුකම්, ගමන් පහසුකම් සහ ප්‍රවේශපත්‍ර වෙන්කරවා ගැනීම් ඇතුළු සියලුම කටයුතු ඔබට අවශ්‍ය පරිදි අප විසින් සිදු කරනු ලැබේ..

ගාස්තු (අය කිරීම්)

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි වෙනස් විය හැකිය.

ජීෆ් සෆාරි

රු. 5000 /සිට
 • තනි සහ කණ්ඩායම් සෆාරි සංචාර
 • පවුලේ සාමාජික සෆාරි සංචාර
 • විදේශිකයින් සඳහා සෆාරි සංචාර

රාත්‍රී වන කඳවුරු

රු. 7500 /සිට
 • වස්ගමුව රක්ෂිතයේ කඳවුරු
 • වස්ගමුව නිකේතන රාත්‍රී නැවතුම්
 • වස්ගමු රක්ෂිතය ආශ්‍රිත රාත්‍රී කඳවුරු

නවාතැන්

රු. 1000 /සිට
 • වස්ගමුව නිකේතන නවාතැන්
 • තරු පන්තියේ හොටෙල් නවාතැන්
 • ගැමි පරිසරයේ නවාතැන්

කිරිඔය සෆාරි

ඔබේ විනෝදාශ්වාදය අපගේ අරමුණයි.

අපව අමතන්න

077 890 66 77

ඔබගේ සංචාරක අවශ්‍යතාවය අපට දැනුම්දෙන්න.

ශ්‍රී ලක් භුමියේ තිබෙන සුන්දරතම වන උයනක් වන වස්ගමු වන උයනේ සුන්දරත්වය දකින්නට , ඔබේ ජිවිතයට අමතක නොවන සුන්දර අත්දැකීමක් ලබාගන්න කිරිඔය සෆාරි සමගින් එකතු වන්න.

ශාලික සඳරුවන් කළමනාකරු
  අපගේ සංචාර පිළිබඳ

  නවතම පුවත්